Download
Download this file (isolep_oilRU.pdf)isolep_oilRU.pdf108 kB

Apraksts

Divu iepakojumu epoksīda sastāvs, kurš sastāv no pamata un cietinātāja.

Pamats ir pigmentu, pildvielu un funkcionālo piedevu suspensija, modificēti epoksīda sveķi šķīdumā organisko šķīdinātāju maisījumā. Cietinātājs – alifātiski poliamīna sveķi.

Atšķiras ar augstu negaistošo vielu saturu, ļauj iegūt pārklājumu ar biezu slāni ar augstām aizsardzības īpašībām.

Pārklājuma gaišā krāsa (pelēka) atvieglo pārklājuma pārbaudes un pieņemšanas procesu uz rezervuāru iekšējās virsmas.

 

Norīkojums un pielietošanas sfēra

Tērauda rezervuāru un citu tvertņu jēlās un preču naftas, mazuta, dīzeļa degvielas; apakš preču, jūras un saldūdeņu iekšējās virsmas pretkorozijas aizsardzība.

 

Tiek pielietots patstāvīgs pārklājums.

 

Sertifikācija, izmēģinājumi

Apliecība par valsts reģistrāciju Nr. RU.66.01.40.015.Е.000126.04.11 no 18.04.2011.

Slēdziens no ZPI LKU ar PMR „Виктория”, ВНИИСТ.

Tehniskie raksturojumi

Pārklājums

Krāsa un ārējais izskats                                      Viendabīgs, pelēks, glancēts, bez svešķermeņiem

Viena slāņa biezums                                          300 - 500 mkm

Adhēzijas izturība                                              5 МПа, ne mazāk

Kompozīcija

Blīvums                                                                        1,40 - 1,55 g/cm3

Negaistošo vielu masas daļa                              90,0 % - 93,0 %

Teorētiskais patēriņš uz viena slāņa pārklājumu    502 - 836 g/m2

Dzīvotspēja pēc pamata un cietinātāja

samaisīšanas pie temperatūras (20±2) °С                       1 st., ne mazāk

Nožūšanas laiks līdz 3 pakāpei pēc

ГОСТ 19007-73 pie temperatūras (20±2) °С un

relatīvā mitruma (65±5) %                                 8 st., ne vairāk

 

Virsmas sagatavošana

§ attaukot metāla virsmu līdz pirmajai pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004;

§ notīrīt ar abrazīvo strūklas paņēmienu līdz plāvai un korozijas produktiem līdz 2 pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004 (Sa 2 1/2 pēc ISO 8501-1:2007). Pieļaujamais intervāls starp virsmas sagatavošanu un pirmā slāņa uzklāšanu nevar pārsniegt 6 stundas pie mitruma kondensāta neesamības uz virsmas un jebkura piesārņojuma veida neesamības;

§ atputekļot.

Lietošanas instrukcija

§ pirms lietošanas samaisīt pamatu līdz viendabīgam stāvoklim;

§ pievienot pamatā cietinātāju (attiecības 100:18 pēc masas attiecīgi), pēc samaisīšanas kompozīcija ir gatava lietošanai;

§ nav rekomendēts atšķaidīt.

 

Kompozīciju uzklāt rūpnīcas un lauku apstākļos pie temperatūras no plus 5 °С līdz plus 40 °С un relatīvā gaisa mitruma ne vairāk par 75 % ar bezgaisa izsmidzināšanas metodi vienā slānī, ar otu vai veltni - 2-3 slāņos.

Bezgaisa izsmidzināšana

Atšķaidītājs                   Neatšķaidīt

Sprauslas diametrs         0,015'' - 0,021'' (0,38 - 0,53 mm)

Spiediens                      15 - 25 МПа (150 - 250 bar)

Ota / veltnis

Atšķaidītājs                   Neatšķaidīt

Aprīkojuma tīrīšana            646, 647, 649 marku šķīdinātāji

 

Pārklājuma žāvēšana - dabīga. Pārklājuma nožūšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras – palielinoties temperatūrai, nožūšanas laiks samazinās.

Uzklājot kompozīciju ar otu vai veltni, minimālais pārklājuma nogaides laiks līdz nākamā slāņa uzklāšanai pie temperatūras (20±2) °С un gaisa relatīvā mitruma (65±5) % - ne mazāk par 8 stundām, maksimālais – ne vairāk par 24 stundām.

Pārklājuma pilnas sacietināšanas laiks pie temperatūras (20±2) °С līdz ekspluatācijas sākumam – ne mazāk par 7 diennaktīm.

 

Iepakojums un glabāšana

Kompozīcija ISOLEP-oil tiek piegādāta komplektos (komplekta masa 19,7 kg) un iepakota metāla spaiņos: pamats ar tilpumu - 20 l, cietinātājs – tilpums 3,75 l.

Glabāšanas nosacījumi – saskaņā ar ГОСТ 9980.5-2009 (pie apkārtējā gaisa temperatūras no mīnus 40 °С līdz plus 40 °С tālumā no siltuma avotiem).

Glabāšanas laikā iepakojumu nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu un tiešo saules staru iedarbībai.

Kompozīcijas garantijas glabāšanas laiks hermētiski slēgtajā izgatavotāja iepakojumā – 12 mēneši kopš izgatavošanas datuma.

 

Drošības pasākumi

Strādājot ar kompozīciju, ir nepieciešams ievērot atbilstošas nozares normas un prasības, kā arī drošības pasākumus, kuri ir norādīti uz iepakojuma etiķetes.

Nepieciešams izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus (brilles, maskas, respiratorus), izvairīties no šķīdinātāju ieelpošanas pie iztvaikošanas un kompozīcijas nokļūšanas uz ādas, acu un elpošanas ceļu gļotādu; iekš telpām izmantot tikai pie pietiekošās ventilācijas.

Kompozīcija attiecas pie ugunsbīstamiem materiāliem.

 

Sniegtai informācijai ir vispārējs raksturs un tā neņem vērā konkrētā objekta specifiku. Materiāla pielietošanai citiem mērķiem, kuri nav atzīmēti šajā informācijā, vai citu faktoru iedarbībā, ir jābūt rakstiskam apstiprinājumam no SAS ZRH VMP. Ja tāda nav, ražotājs nav atbildīgs par nepareizu materiāla pielietošanu un pircējs zaudē tiesības par pretenziju iesniegšanu un prasību apmierināšanu, kuras ir saistības ar iegūtā pārklājuma kvalitāti.

 

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers