Pielietošanas sfēra

 

Saturs

Ievads

1. Metālkonstrukcijas vāji agresīvā vidē

1.1. Balsti LEP

1.2. Ieliekamās detaļas celtniecībā

1.3. Antenas – mastu iekārtas

1.4. Citas metālkonstrukcijas vāji agresīvā atmosfērā

2. Metālkonstrukcijas rūpniecības atmosfērā

2.1. Tilti

2.2. Ceļa norobežojumi

2.3. Naftas un naftas produktu uzglabāšanas rezervuāri, ārējā virsma

2.4. Metālkonstrukcijas, kas tiek ekspluatētas pie paaugstinātas temperatūras

2.5. Citas rūpniecības konstrukcijas

3. Metālkonstrukcijas piejūras atmosfērā un rūpniecības atmosfērā ar paaugstinātu agresivitāti

3.1. Ķīmijas ražotņu metālkonstrukcijas ar paaugstinātu agresivitāti

3.2. Ostas iekārtu un ofšoras zonu metālkonstrukcijas

4. Metālkonstrukcijas, kas tiek ekspluatētas ūdenī

4.1. Rezervuāri dzeramā ūdens uzglabāšanai, iekšējā virsma

4.2. Hidrotehnisko iekārtu metālkonstrukcijas (saldūdens un jūras ūdens)

5. Metālkonstrukcijas, kas kontaktējas ar naftu un naftas produktiem

5.1. Naftas uzglabāšanas rezervuāri, iekšējā virsma

5.2. Rezervuāri gaišās naftas produkcijas uzglabāšanai, iekšējā virsma

6. Metālkonstrukcijas augsnē

6.1. Cauruļvadi, ārējā virsma

 

 Ievads


1. Dotajos materiālos minēta metāla konstrukciju aizsargpārklājumu sistēmu vērtība, kuri ražoti NPP VMP, uz LKM pamata, paredzēti dažādiem ekspluatācijas apstākļiem: dažādas agresivitātes līmeņa atmosfēras, šķidras vides. Katrā ekspluatācijas noteikumu grupā tiek izdalīti visraksturīgākie objekti ar tipisku pārklājumu sistēmu norādi, kuras rekomendē to aizsardzībai.
2. Izvēloties pārklājuma sistēmu konkrētam objektam jāņem vērā ne tikai ekonomiskais aspekts, bet arī pārklājuma klāšanas noteikumi un ekspluatējamās vides īpašības, nepieciešamais kalpošanas ilgums, dekoratīvās īpašības utt. Šajā sakarā ir svarīgi paralēli iepazīties ar NPP VMP dažādu nozīmju objektu aizsardzības un LKM īpašību informācijas materiāliem.
3. Ja konstrukcijas gaidāmie ekspluatācijas noteikumi atšķiras ar paaugstinātu sarežģītību vai nestandartu, tad noteikti ir nepieciešams konsultēties ar NPP VMP speciālistu izvēloties pārklājuma sistēmu.
4. Tabulās uzrādītās sistēmas neizsmeļ visas iespējamās LKM savienojumu kombinācijas, vajadzības gadījumā katram konkrētam gadījumam var piemeklēt citas pārklājumu sistēmas uz NPP VMP materiālu pamata, ņemot vērā pasūtītāja prasības.
5. Visas uzrādītās pārklājumu sistēmas izstrādātas balstoties uz vadošo nozaru institūtu pētījumu rezultātiem, dabas apstākļos, NPP VMP laboratorijās, kā arī balstoties uz darbībā esošu objektu praktiskās lietošanas rezultātiem.
6. Tabulās uzrādītie pārklājumu kalpošanas laiki attiecas uz virsmām, kas pirms pārklājuma uznešanas ir sagatavotas ar abrazīvstrūklu (līmenis Sa 2,5 pēc ISO 8510-1:1988).
Virsmas sagatavošanas kvalitātes pasliktināšanās var novest pie kalpošanas termiņa samazināšanās.
7. Tabulās uzrādīts teorētiskas nozīmes LKM patēriņš.
8. LKM cenas tabulās uzrādītas bez atlaidēm, kurām uzņēmumā ir elastīga sistēma.
9. POLITONA pārklājuma emalju vērtība LKM tiek dota pa vidējām cenām, tā kā toņa vērtība ir atkarīga no krāsas. Vairākos gadījumos var izmantot emaljas POLITONS – UR bāzes variantu, tādēļ šim materiālam tiek dotas 2 cenas: bāzes un ņemot vērā toni.

Uz augšu 

1. Metālkonstrukcijas vāji agresīvā atmosfērā


Ekspluatācijas noteikumu raksturojums:
- pēc GOST 15150-69: tips I (nosacīti - tīra), klimats U1, UHL1 un HL1;
- pēc SNiP 2.03.11-85: vāji agresīva;
- pēc ISO 12944-1998: S2.

Uz augšu  1.1. Balsti LEP (aizstāj karsto cinkošanu)

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes,
gadi, ne mazāk

Piezīmes

CINOLS (2 sl.)
ALPOLS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
20-40

100-140

0,59
0,21

CNIIS,
NICIAMT

20

Krāsa - sudrabota

 

Uz augšu  1.2. Ieliekamās detaļas celtniecībā (aizstāj karsto cinkošanu)

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk

Piezīmes

CINOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120

100-120

0,54

NII ŽB slēdziens

20

Krāsa – pelēka

CINOLS (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:100-120

0,726

NII ŽB slēdziens

20

Krāsa – pelēkaUz augšu  1.3. Antenas – mastu iekārtas

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk

Piezīmes

CINOTĀNS (1 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

40-60
40-60

80-120

0,245
0,130

 

10

Krāsas - dažādas

CINOTĀNS (1 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

40-60
80-120

140-160

0,245
0,26

Meļņikova CNII PSK slēdziens

15

Krāsas - dažādas

CINOLS (1 sl.)
POLITONS-AK (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

40-50
80-120

140-160

0,3
0,3

 

12

Krāsas - dažādas

CVES nr.2 (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

60
80

140-160

0,342
0,208

 

12

Krāsas - dažādas

CVES nr.2 (2 sl.)
POLITONS-AK (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

60
80-120

140-160

0,342
0,3

 

12

Krāsas - dažādas

CINEPS (1 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

40-60
80-120

140-160

0,245
0,26

 

15

Krāsas - dažādas

Piezīme: veicot aprēķinus tika ņemts vērā, ka antenu–mastu iekārtām ir dotas krāsas, visbiežāk sarkana un balta. Tādēļ pārklājumu emaljām POLITONS-UR (UF), POLITONS-UR un POLITONS-AK ņemta vidējā vērtība, ņemot vērā toni. Sistēmās ar POLITONU-UR (UF) starpslāņa POLITONS-UR vērtība tika ņemta kā bāzes, neņemot vērā toni.

Uz augšu  1.4. Citas metālkonstrukcijas vāji agresīvā atmosfērā

Citām konstrukcijām var izmantot visas pārklājuma sistēmas, kas tiek rekomendētas punktos 1.1. – 1.3., kā arī papildus sistēmas, kas uzrādītas tabulā.

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk

Piezīmes

CINOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
80-100

0,44

Pārbaudes CNIIS

15

Krāsa – pelēka

CINOTĀNS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-90
20-30

100-120

0,42
0,125

 

15

Krāsa - sudrabota 

2. Metālkonstrukcijas rūpniecības atmosfērā


Ekspluatācijas noteikumu raksturojums:
- pēc GOST 15150-69: tips II (rūpniecības), klimats U1, UHL1 un HL1;
- pēc SNiP 2.03.11-85: vidēja vai stipri agresīva;
- pēc ISO 12944-1998: S3 un S4.

Uz augšu  2.1. Tilti

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifi-
kācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk **

Piezīmes

* CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
80-120

160-200

0,44
0,26

CNIIS slēdziens

12

Krāsas - dažādas

* CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
POLITONS-UR (UF) (1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
50-70
50-70

200-240

0,44
0,16
0,144

CNIIS slēdziens

12

Krāsa - dažādas
pēc RAL

* CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
POLITONS-AK (1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
50-70
50-60

200-240

0,44
0,16
0,165

CNIIS slēdziens

12

Krāsa - dažādas
pēc RAL

CINOTĀNS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
40-60

120-160

0,44
0,25

VNII ŽT slēdziens

10

Krāsa - sudrabota

CINOTĀNS (2 sl.)
HP - 7120 (2-3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
60-80

140-180

0,44
0,462

CNIIS slēdziens

10

Krāsas dažādas

CVES nr.2 (2-3 sl.)
PAES (2-3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
40-60

120-160

0,513
0,35

CNIIS slēdziens

10

Krāsa - sudrabota

CVES nr.1 (3 sl.)
HV - 16 (2-3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
40-60

120-140

0,59
0,22

STP - 001-95 *

8

Krāsas dažādas

CVES nr.1 (3 sl.)
Vinikorols vai Vinikors-62 (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100

60 - 80

140 - 180

0,59

0,35

STP - 001-95 *

10

Krāsas dažādas

CINOLS (2 sl.)
ALPOLS (2-3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
40-60

120-160

0,59
0,35

CNIIS slēdziens,
VNII ŽT slēdziens

10

Krāsa - sudrabota

* - sistēmas vērtība ar POLITONU-UR (UF) un POLITONU-AK dota pēc pārklājuma emaljas vidējās vērtības, kas ir atkarīga no krāsas. Emaljai POLITONS-UR dota sistēmas minimālā un vidējā cena (pelēka krāsa, bez RAL prasībām).
** - kalpošanas laiks uzrādīts saskaņā ar CNIIS slēdzienu, ņemot vērā tiltu pārklājuma prasības.

Uz augšu  2.2 Ceļa norobežojumi (aizstāj karsto cinkošanu)

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk **

Piezīmes

CINOLS (2 sl.)
ALPOLS (1-2 сл)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
20-40

100-140

0,59
0,21

CNIIS, NICIAMT slēdziens

10

Krāsa - sudrabotaUz augšu  2.3. Naftas un naftas produktu uzglabāšanas rezervuāri, ārējā virsma

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk **

Piezīmes

*CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
80-120

160-200

0,44
0,26

CNIIS slēdziens

15

Krāsas dažādas

* CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
POLITONS-UR (UF)(1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
50-70
50-70

200-240

0,44
0,16
0,144

CNIIS, VNIIST slēdziens

15

Krāsas dažādas pēc RAL

CINOTĀNS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
40-60

120-160

0,44
0,25

VNII ŽT, IIPTER slēdziens

10

Krāsa - sudrabota

CVES nr.2 (2-3 sl.)
PAES (2-3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
40-60

120-160

0,513
0,35

CNIIS slēdziens

10

Krāsa - sudrabota

* CINOTĀNS (1 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
POLITONS-UR (UF)(1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

40-60
50-60
50-60

140-160

0,245
0,13
0,12

 

10

 

* CINEPS (1 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
POLITONS-UR (UF)(1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

40-60
40-60
40-60

140-160

0,245
0,13
0,12

 

10

 

CINEPS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
40-60

120-160

0,44
0,25

IPTER slēdziens

10

 

* CINEPS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
80-120

160-200

0,44
0,26

 

15

Krāsa - sudrabota

* - sistēmas vērtība ar POLITONU-UR (UF) dota pēc pārklājuma emaljas vidējās vērtības, kas ir atkarīga no krāsas. Emaljai POLITONS-UR ir dotas minimālā un vidējā sistēmas cena (pelēkā krāsa, bez RAL prasībām).

Uz augšu  2.4. Metālkonstrukcijas, kas tiek ekspluatētas pie paaugstinātas temperatūras (skursteņi u.c.).

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk **

Piezīmes

CINOTERMS(2 sl.)
ALUMOTERMS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
40-60

140-180

0,66
0,35

 

10-15

Krāsa - sudrabota

CINOTERMS (1 sl.)
ALUMOTERMS (1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

60-70
20-30

80-100

0,39
0,175

 

5-10

Krāsa - sudrabotaUz augšu  2.5. Citas rūpniecības konstrukcijas

Citām rūpniecības konstrukcijām var tikt izmantoti visi pārklājumu veidi, kurus rekomendē p. 2.1. – 2.4., kā arī papildus sistēmas, kas uzrādītas tabulā.

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk **

Piezīmes

CVES nr.2 (2-3 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
80-120

160-200

0,51
0,26

 

15

 

CVES nr.2 (2-3 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
POLITONS-UR (UF)(1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
50-70
50-70

200-240

0,51
0,16
0,14

 

15

 

CVES nr.2 (2-3 sl.)
POLITONS-AK (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
80-120

160-200

0,51
0,3

 

10-12

 

CVES nr.2 (2-3 sl.)
ALUMOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
40-60

120-160

0,51
0,25

 

12

 


 

Uz augšu 3. Metālkonstrukcijas piejūras atmosfērā un rūpniecības atmosfērā ar paaugstinātu agresivitāti


Ekspluatācijas noteikumu raksturojums:
- pēc GOST 15150-69: tips II (rūpniecības), III (jūras) un IV (piejūras-rūpnieciskā), klimats U1, UHL1 un HL1.
- pēc SNiP 2.03.11-85: stipri agresīva;
- pēc ISO 12944-1998: S5.

Uz augšu  3.1. Ķīmijas ražotņu metālkonstrukcijas ar paaugstinātu agresivitāti

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk **

Piezīmes

* CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
POLITONS-UR (UF)(1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
100-120
40-60

240-300

0,54
0,29
0,12

 

15

Krāsas dažādas

* CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
140-180

240-300

0,54
0,42

 

15

Krāsas dažādas

* CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
POLITONS-UR (UF)(1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
50-70
50-70

200-240

0,44
0,16
0,144

 

10

Krāsas dažādas

* CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
100-120

200-240

0,54
0,29

 

10

Krāsas dažādas

CINOTĀNS (2 sl.)
PULAK (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
100-120

200-240

0,54
0,20

 

10

Krāsa – pelēka.
Iekštelpās

** CINEPS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
100-120

200-240

0,54
0,29

 

10

Krāsas dažādas

* - dota sistēmas vidējā vērtība ar emalju POLITONS - UR (UF), atkarīga no krāsas. Virskārtas sistēmām POLITONS – UR dota sistēmas minimālā un vidējā cena (pēc krāsas toņa).
** - dotajiem apstākļiem uz CINEP bāzes var tikt izmantotas analoga sistēmas Nr. 2-4 dotajā tabulā.

Uz augšu  3.2. Ostas iekārtu un ofšoras zonu metālkonstrukcijas

Ostas iekārtu metālkonstrukciju aizsardzībai tiek rekomendētas pārklājumu sistēmas 1-4 un 6 punktā 3.1, kā arī papildus:

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk

Piezīmes

CVES nr.2 (2-3 sl.)
POLITONS-UR (1 sl.)
POLITONS-UR (UF)(1 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
50-70
50-70

200-240

0,51
0,16
0,14

 

10

Krāsas dažādas

 

Konstrukciju aizsardzībai ofšora zonās tiek rekomendētas sistēmas uz CINOTĀNA (4 un 2) bāzes, biezums 240 –300 mkm (pēc p.3.1), kā arī sistēmas uz CINEPa bāzes ar analoģisku pārklājuma materiālu.

 

4. Metālkonstrukcijas, kas tiek ekspluatētas ūdenī


Ekspluatācijas noteikumu raksturojums:
- pēc GOST 9.032-74: grupa 4, ieskaitot 4/1 un 4/2, mērens klimats, mēreni–auksts un auksts.
- pēc SNiP 2.03.11-85: vidēji agresīva. Turklāt saldūdenim jāatbilst prasībām: pH = 5-11, sulfātu un hlorīdu summārā koncentrācija - mazāka par 5 g/l. Jūras ūdenim jāatbilst prasībām: pH = 6-8,5, sulfātu un hlorīdu summārā koncentrācija - 20-50 g/l;
- pēc ISO 12944-1998: Im1 (saldūdens) un Im2 (jūras ūdens).

Uz augšu  4.1. Rezervuāri dzeramā ūdens uzglabāšanai, iekšējā virsma

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk *

Piezīmes

CVES nr.2 (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120


100-120

0,63

RD 153-34.1-40.504-00 RAO EES RF; JAKUT 25-055-2000 un 25-073-2201 CNII MF; CNIIKM «Prometejs» slēdzieni

3-4

CVES segumam ir higiēnisks atzinums, kas ļauj kontaktēt ar dzeramo ūdeni (karstu un aukstu)

CVES nr.2 (4 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

140-180140-180

0,912

RD 153-34.1-40.504-00 RAO EES RF

5

CVES nr.2 (5-6 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

180-220180-220

1,12

RD 153-34.1-40.504-00 RAO EES RF

6-8

* - uzrādītie kalpošanas laiki attiecas uz karstu ūdeni, aukstam ūdenim tie ir lielāki.

 Uz augšu 4.2. Hidrotehnisko iekārtu metālkonstrukcijas (saldūdens un jūras ūdens)

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk

Piezīmes

CINOTĀNS (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

140-180

140-180

0,784

RD GM 001-2001; IPTER

10

 

CINOTĀNS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
40-60

140-180

0,54
0,25

RD GM 001-2001; slēdziens IPTER

10

 

CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
80-120

200-240

0,54
0,26

 

15

 

CINOLS (4 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

140-180

140-180

1,06

RD GM 001-2001

10

 

CINOLS (3 sl.)
ALPOLS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-140
20-40

140-180

0,79
0,21

RD GM 001-2001

10

 

CINEPS (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

140-180

140-180

0,784

RD GM 001-2001; slēdziens IPTER

10

 

CINEPS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
40-60

140-180

0,54
0,25

RD GM 001-2001; slēdziens IPTER

10

 

CVES nr.2 (4 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

140-180

140-180

0,912

RD GM 001-2001

10

 

CVES nr.2 (3 sl.)
PAES (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
40

140-160

0,63
0,28

RD GM 001-2001

10

 

CVES nr.2 (3 sl.)
XS-436 (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

80-100
150-200

240-280

0,51
0,75

slēdziens CNII KM 'Prometejs'

10

 


 

Uz augšu 5. Metālkonstrukcijas, kas kontaktējas ar naftu un naftas produktiem


Ekspluatācijas noteikumu raksturojums:
- pēc GOST 9.032-74: grupa 6, ieskaitot 6/1 un 6/2, kā arī naftai grupa 7.
- pēc SNiP 2.03.11-85: vides agresivitāte - no vājas – līdz stipri agresīvai videi atkarībā no naftā esošā sērūdeņraža un ogļskābās gāzes naftas produkta veida un rezervuāra konstrukcijas elementa (skat. tab.27 un tab.32 SNiP 2.03-11 - 85);
- pēc ISO 12944-1998: Im 2.

 5.1. Naftas uzglabāšanas rezervuāri, iekšējā virsma

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk

Piezīmes

CINOTĀNS (2 sl.)
FERROTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
180-200

280-320

0,54
0,38

slēdziens VNIIST

10

Naftai ar jebkuru agresivi-
tāti

CINOTĀNS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
40-60

120-160

0,54
0,25

slēdziens IPTER

10

Naftai ar zemu agresivi-
tāti

CINEPS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
40-60

120-160

0,54
0,25

slēdziens IPTER

10

Naftai ar zemu agresivi-
tāti

CINOTĀNS (2 sl.)
ALUMOTĀNS (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
60-100

160-200

0,54
0,4

slēdziens IPTER

10

Naftai ar zemu un vidēju agresivi-
tāti

CINOTĀNS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
100-120

200-240

0,54
0,29

 

10

Naftai ar vidēju agresivi-
tāti

CINEPS (2 sl.)
POLITONS-UR (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
100-120

200-240

0,54
0,29

 

10

Naftai ar vidēju agresivi-
tātiUz augšu  5.2. Rezervuāri gaišās naftas produkcijas uzglabāšanai, iekšējā virsma

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk

Piezīmes

CVES nr.1 (4 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:


120-160


0,92

MVK lēmums; 25 Valsts NII MO un NIIPX slēdziens, LLoida reģistra sertifikāts

10

  

6. Metālkonstrukcijas augsnē

Uz augšu
 6.1. Cauruļvadi, ārējā virsma

A). Likšanai virs zemes.. Tiek izmantotas pārklājumu sistēmas, kas uzskaitītas p.2.3, 2.5 vai 3.1 atkarībā no atmosfēras agresivitātes.

B). Likšanai pazemē.
Ekspluatācijas noteikumu raksturojums:
- pēc GOST 9.032-74: grupas 4 un 7.
- pēc SNiP 2.03.11-85: vides agresivitāte - no vājas - līdz stipri agresīvai atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem un gruntsūdeņu raksturojuma (skat. tab. 28 SNiP 2.03.11-85);
- pēc ISO 12944-1998: Im 3.

Sistēmas sastāvs pēc slāņiem

Biezums, mkm

Patēriņš
1 m2, kg

Nozaru sertifikācija, pārbaudes

Kalpošanas ilguma prognozes, gadi, ne mazāk *

Piezīmes

CINOTĀNS (2 sl.)
FERROTĀNS (2 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

100-120
180-200

280-320

0,54
0,38

VNIIST slēdziens

10

 

CINOTĀNS (2-3 sl.)
PULAK(3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

120-160
150-200

320-360

0,69
0,32

 

10

Pieļaujama apvienošana ar EHZ

CINOTĀNS (3-4 sl.)
ALUMOTĀNS (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

160-200
80-100

260-300

0,88
0,45

 

10

Pieļaujama apvienošana ar EHZ

CINEPS (3-4 sl.)
ALUMOTĀNS (3 sl.)
Kopējais sistēmas biezums:

160-200
80-100

260-300

0,88
0,45

 

10

 

* - kalpošanas ilgums ir atkarīgs no grunts agresivitātes un klimatiskajiem apstākļiem.

Uz augšu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers