Raksturojumi

Kompozīciju un pārklājumu galvenie raksturojumi

 

Galvenais raksturojums Cinka piesātinātie materiāli
CINOLS CINOTĀNS CINEP CINOTERMS
Plēvi veidojošas
vielas tips
Polimēra savienojums Poliuretāna laka, sacietināms ar gaisa mitrumu Epoksīda sveķi Modificētie silīcij-organiskie sveķi
Iepakojumu skaits 1 1 2 1
Dzīvotspēja pēc samaisīšanas, st. - - 12 -
Negaistošo vielu masas daļa, % 65-80 82-88 80-90 65-85
Nosacītā viskozitāte, s 15-30 20-80 25-55 14-45
Atšķaidītājs Solvents, ksilols, R-4, R-5, R-10, R-12, markas 646-650 Butilacetāts, ksilols vai to sajaukumi, pieļaujamas: markas 646, 647, 649 Markas 646, 649, 650 Markas 646, ksilols
Sausā pārklājuma 1 slāņa biezums, mkm 30-50 40-60 40-60 50-70
Teorēt. izlietojums 1 pārklājuma slānim, g/m2 200 - 320 200 - 290 200 - 300 300 - 420
Žūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie 20(± 2)°C, min, ne vairāk 30 180 90 30
Pārklājuma termoizturība sausā atmosfērā (ilgstoši), °C 150 150 150 350
Šķidras vides, pH 6-9 4-11 5-9 6-9
Klāšanas noteikumi:
-temperatūra

-mitrums


no –15 līdz +40,

līdz 90%


no –15 līdz +40,

30 - 98%


no –15 līdz +40,

līdz 90%


no –15 līdz +40,

līdz 80%Galvenais raksturojums Alumīnijsaturošie materiāli
ALPOLS ALUMOTĀNS ALUMOTERMS
Plēvi veidojošas
vielas tips
Polimēra savienojums Poliuretāna laka, sacietināms ar gaisa mitrumu Modificētie silīcijorganiskie sveķi
Iepakojumu skaits 1 1 1
Dzīvotspēja pēc samaisīšanas, st. - - -
Negaistošo vielu masas daļa, % 15-23 35-45 35-45
Nosacītā viskozitāte, s 15-30 15-30 18-30
Atšķaidītājs Solvents, ksilols, R-4, R-5, R-10, R-12, markas 646-650 Butilacetāts, ksilols vai to sajaukumi, pieļaujamas: markas 646, 647, 649 Markas 646, ksilols
Sausā pārklājuma 1 slāņa biezums, mkm 10-20 20-30 20-30
Teorēt. izlietojums 1 pārklājuma slānim, g/m2 70-140 100-150 140-210
Žūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie 20 (± 2)°C, min, ne vairāk 30 270 30
Pārklājuma termoizturība sausā atmosfērā (ilgstoši), °C 150 150 500
Šķidras vides, pH 6-9 4-11 6-9
Klāšanas noteikumi:
-temperatūra

-mitrums


no –15 līdz +40,

līdz 90%


no –15 līdz +40,

30 - 98%


no –15 līdz +40,

līdz 85%
Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers