Download
Download this file (isolep_masticRU.pdf)isolep_masticRU.pdf116 kB

grunts-emalja

(ТУ 2312-065-12288779-2007)

Apraksts

Divu iepakojumu sastāvs, kurš sastāv no pamata (pigmentu, pildījumu un funkcionālo piedevu suspensija modificētā epoksīda sveķa šķīdumā organisko šķīdinātāju maisījumā) un cietinātāja (alifātiski poliamīna sveķi).

Grunts-emalja atšķiras ar organisko šķīdinātāju zemo saturu, ļauj iegūt pārklājumu ar biezu slāni ar labām fizikas-mehāniskām īpašībām. Alumīnija pūderis, kurš ir tās sastāvā, sekmē pārklājuma aizsargspēju palielināšanai (barjeras efekts).

 

Norīkojums un pielietošanas sfēra

Metāla konstrukciju pretkorozijas aizsardzība, kuras tiek ekspluatētas visu atmosfēras tipu un izvietojumu kategoriju, visu makro klimatisko rajonu atmosfēras apstākļos pēc ГОСТ 15150-69. Pārklājums ir izturīgs pret naftas un naftas produktu, sāļu šķīdumu, skābes un sārma pārlējumiem, un to var pielietot siltuma tīklu cauruļvadu ārējās virsmas aizsardzībai zem siltuma izolācijas pie likšanas kanāla paņēmiena.

Tiek izmantots kā:

§ grunts slānis pārklājumu kompleksās sistēmās ar pārklājuma emaljām POLITON®-UR (UV) (ТУ 2312-033-12288779-2002), POLITON®-UR (ТУ 2312-029-12288779-2002), kā arī ar citiem materiāliem uz epoksīda, poliuretāna un akrila pamatiem;

§ patstāvīgu pārklājumu.

Grunts-emalju rekomendē gan jauno metāla konstrukciju krāsošanai, gan virsmu remonta krāsošanai ar cieši turošās rūsas un veco pārklājumu atliekām GF-021, FL-03К, VL-023, kā arī pārklājumu uz epoksīda un poliuretāna pamatiem.

 

Sertifikācija, izmēģinājumi

Apliecība par valsts reģistrāciju Nr. RU.66.01.40.015.Е.000019.02.11 no 03.02.2011.

Akreditācija no AAS „ВНИИЖТ”.

Slēdzieni no ZPI LKU ar PMR „Виктория”, ВНИИГАЗ, Pamfilova komunālās saimniecības Akadēmijas.

 

Tehniskie raksturojumi

Pārklājums

Krāsa un ārējais izskats                          pelēki - sudrabkrāsā, viendabīgs, pus matēts

Viena slāņa biezums                              150 - 300 mkm

Adhēzija                                               1 balle, ne vairāk

Termo izturība                                       150 °С

Pārklājuma klase                                               VI

 

Grunts-emalja

Blīvums                                                            1,30 - 1,40 g/cm3

Nosacīta viskozitāte                               tiksotropā

Negaistošo vielu masas daļa                   80,0 % - 85,0 %

Teorētiskais patēriņš uz

viena slāņa pārklājumu                          275 - 550 g/m2

Dzīvotspēja pēc komponentu samaisīšanas

pie temperatūras:

(10±2) °С                                             4 st., ne mazāk

(20±2) °С                                             2 st., ne mazāk

(30±2) °С                                             1 st., ne mazāk

Nožūšanas laiks līdz 3 pakāpei

pēc ГОСТ 19007-73 pie temperatūras (20±2) °С

un relatīvā gaisa mitruma (65±5) %        5 st., ne vairāk

 

Virsmas sagatavošana

Virsmas sagatavošana pirms grunts-emaljas ISOLEP-mastic uzklāšanas:

§ attaukot virsmu līdz pirmajai pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004;

§ attīrīt no plāvas, rūsas un vecās krāsas atliekām ar abrazīvu strūklas paņēmienu līdz 2 pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004 (Sa 2 1/2 vai Sa 2 pēc ISO 8501-1:2007). Pie remonta krāsošanas tiek pieļauta mehanizēta tīrīšana līdz pakāpei 3 pēc ГОСТ 9.402-2004 (St 3 vai St 2 pēc ISО 8501-1:2007; P St 3 vai P St 2 pēc ISO 8501-2:1994). Atliekošā vecā pārklājuma biezums nedrīkst pārsniegt 200 mkm, adhēzija – ne mazāk par 2 МПа pēc ISO 4624:2002 vai ne vairāk par 3 ballēm pēc ГОСТ 15140-78;

§ notīrīt putekļus.

 

Pārklājuma ISOLEP-mastic sagatavošana pirms pārklāšanas emalju uzklāšanas (operācijas nepieciešamības gadījumā):

§ notīrīt no netīrumiem, eļļas un tauku piesārņojumiem;

§ notīrīt ar saldūdeni zem augstā spiediena vai veicot vieglu svipingu (vieglu abrazīvu tīrīšanu) pārklājuma virsas slāņa bojāšanas produktus ekspluatācijas procesā.

 

Lietošanas instrukcija

§ pirms lietošanas samaisīt grunts-emaljas pamatu līdz viendabīgam stāvoklim;

§ pastāvīgi maisot, pievienot pamatā cietinātāju (pamata un cietinātāja attiecības pēc masas 100:9,7 attiecīgi), pēc samaisīšanas grunts-emalja ir gatava lietošanai.

Grunts-emalju uzklāt rūpnīcas un lauku apstākļos pie temperatūras no 0 °С līdz plus 40 °С un relatīvā gaisa mitruma ne vairāk par 85 % (grunts-emaljai jābūt temperatūrai ne zemāk par plus 15 °С).

Uzklāšanas metode:

 

Bezgaisa izsmidzināšana

Sprauslas diametrs                    0,017 '' - 0,021'' (0,43 - 0,53 mm)

Spiediens                                  ne zemāk par 20 МПа (200 bar)

Atšķaidīšana                              nerekomendē

Aprīkojuma tīrīšana                    marku 646,647,649 šķīdinātāji

Veicot krāsošanas darbu apkārtējā gaisa temperatūras zemāk par plus 10 ºС apstākļos, rekomendē palielināt izsmidzināšanas spiedienu līdz 32 МПа (320 bar).

Slokšņu krāsošanas ar otu nepieciešamības gadījumā un pie uzklāšanas pie zemāk nekā plus 10 °С, tiek pieļauts atšķaidīt grunts-emalju līdz 3 % pēc masas (atšķaidīšana var novest pie mitrā slāņa biezuma samazināšanas un pārklājuma krāsas izmaiņas).

ISOLEP-mastic nožūšanas laiks ir atkarīgs no apkārtējā gaisa temperatūras, pie tās palielināšanas, nožūšanas laiks samazinās.

 

Temperatūra, °С                        Nožūšanas laiks līdz 3 pakāpei pēc ГОСТ 19007-73, st., ne vairāk

+ 30                             4

+ 20                             5

+ 10                             18

+ 5                              27

Pārklājuma ISOLEP-mastic minimālais nogaides laiks pie temperatūras (20±2) °С līdz emaljas POLITON-UR (UV) uzklāšanas – 6 st.; līdz citu pārklāšanas emalju uzklāšanas - 7 st.

Maksimālais laiks līdz emaljas POLITON-UR (UV) uzklāšanas – ne vairāk par 3 mēnešiem; līdz emalju POLITON-UR u.c. uzklāšanas – ne vairāk par 6 mēnešiem. Maksimālā intervāla pārsniegšanas gadījumā grunts pārklājumam ISOLEP-mastic ir nepieciešams piešķirt grumbuļainumu, veicot vieglu svipingu, lai nodrošinātu pārklāšanas emalju turpmāko slāņu adhēziju.

Pārklājuma ISOLEP-mastic nogaides laiks pie temperatūras (20±2) °С līdz „apmalošanai” - 12 st., līdz iepakošanai un nokraušanai – 24 st.; līdz ekspluatācijai – ne mazāk par 7 diennaktīm pēc uzklāšanas.

 

Iepakojums un glabāšana

Grunts-emalju piegādā metāla spaiņos un burkās (komplektu masa sastāda 23,0 kg un 1,0 attiecīgi).

Glabāšanas nosacījumi – saskaņā ar ГОСТ 9980.5-2009 (pie apkārtējā gaisa temperatūras no mīnus 40 °С līdz plus 40 °С), glabāšanas laikā iepakojumu ar grunts-emalju nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu un tiešo saules staru iedarbībai.

Grunts-emaljas garantijas glabāšanas laiks hermētiski slēgtajā izgatavotāja iepakojumā – 12 mēneši kopš izgatavošanas datuma.

 

Drošības pasākumi

Strādājot ar grunts-emalju, ir nepieciešams ievērot atbilstošas nozares normas un prasības, kā arī drošības pasākumus, kuri ir norādīti uz iepakojuma etiķetes.

Nepieciešams izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus (brilles, maskas, respiratorus), izvairīties no šķīdinātāju ieelpošanas pie iztvaikošanas un kompozīcijas nokļūšanas uz ādas, acu un elpošanas ceļu gļotādu; iekš telpām izmantot tikai pie pietiekošās ventilācijas.

Grunts-emalja attiecas pie ugunsbīstamiem materiāliem.

 

Sniegtai informācijai ir vispārējs raksturs un tā neņem vērā konkrētā objekta specifiku. Materiāla pielietošanai citiem mērķiem, kuri nav atzīmēti šajā informācijā, vai citu faktoru iedarbībā, ir jābūt rakstiskam apstiprinājumam no SAS ZRH VMP. Ja tāda nav, ražotājs nav atbildīgs par nepareizu materiāla pielietošanu un pircējs zaudē tiesības par pretenziju iesniegšanu un prasību apmierināšanu, kuras ir saistības ar iegūtā pārklājuma kvalitāti.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers