Download
Download this file (politon_ur_ufRU.pdf)politon_ur_ufRU.pdf114 kB

(ТУ 2312-033-12288779-2002)

Apraksts

Divu iepakojumu akrila uretāna emalja, kura sastāv no pamata un alifātiska cietinātāja.

Ražo divu marku emaljas:

- А marka – ar vispārējo norīkojumu;

- B marka – ar biocīdu, tai piemīt izturība pret sēnītēm pēc ГОСТ 9.050-75.

Emalju ražo dažādās krāsās, tajā skaitā, pēc RAL kataloga. Spilgtās krāsas un toņa (oranžas, sarkanas u.c.) emaljas pamatam ir marķējums „TDL” uz etiķetes, pasteļtoņu krāsu (rozā, gaiši zaļas utt.) emaljas pamatam - marķējums „TAL”. 

Norīkojums un pielietošanas sfēra

Metālisko un betona konstrukciju pretkorozijas aizsardzība, kuras tiek ekspluatētas visu atmosfēras tipu un izvietojumu kategoriju, makro klimatisko rajonu atmosfēras apstākļos, pēc ГОСТ 15150-69. Pārklājumam piemīt augstas dekoratīvas īpašības, tas ir izturīgs pret UV-starojumu.

Tiek pielietots kā finiša dekoratīvs aizsardzības slānis kompleksu sistēmās ar pārklājumiem POLITON-UR (ТУ 2312–029-12288779-2002), FERROTAN (ТУ 2312-036-12288779-2003), ISOLEP-mastic (ТУ 2312-065-12288779-2007), ISOLEP-primer (ТУ 2312-067-12288779-2008) un ISOLEP-mio (ТУ 2312-050-12288779-2005). 

Sertifikācija, izmēģinājumi

Apliecība par valsts reģistrāciju Nr. RU.66.01.40.015.Е.000146.12.10 no 20.12.2010.

Celtniecība: rekomendācijas no Госстроя Р 1-2004 (papildus pie СНиП 2.03.11-85), ГОСТ 9.401-91 (izmaiņas Nr. 2), ГОСТ 31384-2008.

Transporta celtniecība: СТО-01393674-007-2011 no AAS „ЦНИИС”, СТО 001-2006 no kompāniju grupas „Трансстрой”, tehnoloģiskais reglaments ТР 12288779.02073.00007 (ЦНИИС); akreditācija no AAS „ВНИИЖТ”, tipveida tehnoloģiskie reglamenti 12288779.02073.00058 un 12288779.02073.00062 pēc dzelzceļu tiltu krāsošanu (AAS „РЖД”).

Naftas gāzes komplekss: ТУ un ТТ АК "Транснефть" reģistrs, AAS „Газпром” reģistrs, Reģistrs un kompānijas AAS "НК "Роснефть" tehnoloģiska instrukcija П2-05 С-028 Р-002 Т-001;

Slēdzieni no ZPI LKU ar PMR „Виктория”, ЦНИИС, ВНИИСТ, ВНИИГАЗ,

БашНИПИнефть, НИИЭС («РусГидро»), Severcova ИПЭЭ РАН (Krievijas – Vjetnamas zinātniski – pētnieciskais un tehnoloģiskais centrs, Ņačanga; СИЦ, Soči; КИС, Severomorska).

 

Tehniskie raksturojumi

Pārklājums

Krāsa un spīdums pēc RAL kataloga                      glancēts, pus glancēts, matēta

Viena sausā slāņa biezums                                 50 - 70 mkm

Izturība pie trieciena                                          50 cm, ne mazāk

Elastība pie izliekšanas                                      10 mm, ne vairāk

Adhēzija                                                           1 balle, ne vairāk

Pārklājuma termo izturība gaisā                          120 °С

Pārklājuma klase

glancēts                                                                       IV, ne augstāk

pus glancēts, matēts                                         V, ne augstāk

 

Emalja

Pamata marķējums                                           TDL                               TAL

Blīvums                                                                        1,04 - 1,30 g/cm3            1,15 - 1,35 g/ cm3

Nosacīta viskozitāte pēc viskozimetra                   В3-246 s

Ar sprauslas diametru 4 mm pie temperatūras

(20±2) °С pēc 10 min. pēc samaisīšanas                        55 - 120 с                       35 - 100 s

Dzīvotspēja                                                       4 st., ne mazāk                7 st., ne mazāk

Negaistošo daļu masas daļa                               53,0 % - 67,0 %              57,0 % - 70,0 %

Teorētiskais patēriņš uz viena slāņa pārklājumu    120 - 190 г/м2

Nožūšanas laiks līdz 3 pakāpei pēc ГОСТ 19007-73

pie temperatūras (20±2) °С

un relatīvā mitruma (65±5) %, st.,

glancēts, pus glancēts                                       8 st., ne vairāk                  7 st., ne vairāk

matēts                                                             6 st., ne vairāk                  5 st., ne vairāk

1.lpp. no 2                                                                                                     POLITON®-UR (UV), versija 21

Rekomendētais krāsojamās virsmas stāvoklis

Grunts pārklājumam jābūt tīram no piesārņojumiem, nepieciešamības gadījumā taukiem un putekļiem.

 

Lietošanas instrukcija

§ pirms lietošanas emaljas pamatu rūpīgi samaisīt līdz viendabīgam stāvoklim;

§ pilnībā (vai attiecībās, kuras ir norādītas etiķetē) ieliet cietinātāju pamatā, pastāvīgi maisot;

§ nepieciešamības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei ar atšķaidītāju.

 

Emalju rekomendēts uzklāt rūpniecības un lauku apstākļos pie temperatūras no plus 10 °С līdz plus 40 °С un relatīvā gaisa mitruma ne vairāk par 75 %.

Emalja jāuzklāj 1-2 slāņos. Oranžas, sarkanās un dzeltenas krāsas emaljām, sedzīga pārklājuma iegūšanai, rekomendēts uzklāt divus slāņus. Starpslāņu nožūšana starp emaljas slāņiem pie temperatūras plus (20±2) °С – ne mazāk par 6 stundām.

Minimāls nogaides laiks līdz emaljas POLITON-UR (UV) uzklāšanai pie temperatūras (20±2) °С un gaisa relatīvā mitruma (65±5) % pārklājumiem:

§ POLITON-UR, FERROTAN – ne mazāk par 24 stundām;

§ ISOLEP-mastic – ne mazāk par 6 stundām;

§ ISOLEP -mio – ne mazāk par 4 stundām;

§ ISOLEP -primer – ne mazāk par 2 stundām.

Pilnās pārklājuma sacietināšanas laiks pie temperatūras plus 20 °С sastāda 7 diennaktis.

Bezgaisa izsmidzināšana

Rekomendējamais atšķaidītājs                             bez atšķaidīšanas

Sprauslas diametrs                                            0,011'' - 0,015'' (0,28 - 0,38 mm)

Spiediens                                                         10 - 15 МПа (100 - 150 bar)

 

Gaisa izsmidzināšana

Rekomendējamais atšķaidītājs                            SOLV-UR (ТУ 2319-032-12288779-2002) vai solvents

Atšķaidītāja daudzums                                       - līdz 5 % pēc masas (emalja ar marķējumu TAL)

- līdz 10 % pēc masas (emalja ar marķējumu TDL)

Sprauslas diametrs                                            1,8 - 2,2 мм

Spiediens                                                         0,3 - 0,4 МПа (3 - 4 bar)

 

Ota / veltnis

Rekomendējamais atšķaidītājs                            SOLV-UR (ТУ 2319-032-12288779-2002) vai solvents

Atšķaidītāja daudzums                                       - līdz 5 % pēc masas (emalja ar marķējumu TAL)

- līdz 10 % pēc masas (emalja ar marķējumu TDL)

 

Aprīkojuma tīrīšana                                                             Šķīdinātāji SOLV-UR (ТУ 2319-032-12288779-2002), markas 646, 647, 649

Iepakojums un glabāšana

Emalja POLITON-UR (UV) ir iepakota iepakojumos (attiecīgi):

pamats                                                отвердитель

20 l (metāla spaiņi)                   3,75 l (metāla spaiņi)

3,75 l (metāla spaiņi)                 0,5 l (metāla burkas)

1 l (metāla burkas)                    0,25 l (metāla burkas)

 

Glabāšanas nosacījumi – saskaņā ar ГОСТ 9980.5-2009 (pie apkārtējā gaisa temperatūras no mīnus 40 °С līdz plus 40 °С) hermētiski slēgtajā izgatavotāja iepakojumā tālumā no siltuma avotiem (cietinātāju jāglabā pie temperatūras no plus 5 °С līdz plus 30 °С).

Iepakojumu ar emaljas komponentiem nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu un tiešo saules staru iedarbībai.

Emaljas glabāšanas garantijas laiks hermētiski slēgtajā izgatavotāja iepakojumā – 12 mēneši kopš izgatavošanas dienas. 

Drošības pasākumi

Strādājot ar emalju, ir nepieciešams ievērot atbilstošas nozares normas un prasības, kā arī drošības pasākumus, kuri ir norādīti uz iepakojuma etiķetes.

Nepieciešams izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus (brilles, maskas, respiratorus), izvairīties no šķīdinātāju ieelpošanas pie iztvaikošanas un kompozīcijas nokļūšanas uz ādas, acu un elpošanas ceļu gļotādu; iekš telpām izmantot tikai pie pietiekošās ventilācijas.

Emalja attiecas pie ugunsbīstamiem materiāliem. 

 Sniegtai informācijai ir vispārējs raksturs un tā neņem vērā konkrētā objekta specifiku. Materiāla pielietošanai citiem mērķiem, kuri nav atzīmēti šajā informācijā, vai citu faktoru iedarbībā, ir jābūt rakstiskam apstiprinājumam no SAS ZRH VMP. Ja tāda nav, ražotājs nav atbildīgs par nepareizu materiāla pielietošanu un pircējs zaudē tiesības par pretenziju iesniegšanu un prasību apmierināšanu, kuras ir saistības ar iegūtā pārklājuma kvalitāti.

 

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers