Download
Download this file (alpolRU.pdf)alpolRU.pdf109 kB

ALPOLS

 • Īss apraksts
 • ALPOL markas krāsa — vieniepakojuma aizsargājoši-dekoratīva krāsa uz alumīnija pūdera un polimēru savienojumu bāzes.

  • Nozīme un pielietošanas nozares

  Krāsu izmanto kā:
  - pārklājuma slāni pēc CINOLA (TU 2313-012-12288779-99) pārklājuma, lai paaugstinātu tā dekoratīvās un aizsargīpašības;
  - patstāvīgi dekoratīvu pārklājumu tērauda virsmām atmosfēras nosacījumos.
  Nenoturīga benzīnā un virknē organisku šķaidītāju

  • Tehniskais pamatraksturojums
  Krāsa
  Negaistošo vielu masas daļa, % 15,0-23,0
  Blīvums, g/cm3 0,90-1,00
  Nosacītā viskozitāte pēc viskozimetra VZ-246 ar sprauslas diametru 4 mm pie (20±0,5) °C, c 15-30
  Žūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie (20±2) °C, min, ne vairāk kā 30
  Teorētiskais izlietojums uz vienslāņa sausa pārklājuma, g/m2 70 - 140

  Pārklājums
  Krāsa un ārējais izskats sudraboti-pelēka ar spīdumu bez papildus slēgumiem
  Viena sausā slāņa biezums, mkm 10 - 20
  Adgēzija, atzīme, ne vairāk kā 2
  Trieciena izturība, cm, ne mazāk kā 50
  Izliekuma elasticitāte, mm, ne vairāk kā 2
  Termoizturība svaigā gaisā oC, ne vairāk kā
  - ilgstoša
  - īslaicīga


  150
  200

  • Klāšanas tehnoloģija
  ALPOL markas krāsu var klāt rūpnīcas un lauka apstākļos pie temperatūras no mīnus 15 līdz plus 40 °C un attiecīga mitruma līdz 90 %.
  CINOLA pārklājuma virsmu pirms krāsošanas nepieciešams attīrīt no eļļas, putekļiem un netīrumiem. Attaukot vajag ar ūdeni izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Nedrīkst lietot šķaidītājus attaukošanai.
  Izmantojot ALPOL markas krāsu patstāvīgo pārklājumu nepieciešams:
  - attaukot metāla virsmu;
  - attīrīt virsmu no rūsas, plāva, vecās krāsas pēdām, piedot nelielu raupjumu;
  - notīrīt putekļus.
  Pirms lietošanas nepieciešams krāsu kārtīgi samaisīt līdz pilnīgi izzūd nosēdumi trauka dibenā.
  Klāšanas veidi: pneimatiskā un bezgaisa smidzināšana, ota, rullītis, iemērkšana.
  ALPOL markas krāsas ieteicamie klāšanas režīmi:
  - bezgaisa smidzināšana (sprauslas diametrs - 0,38-0,53 mm; smidzināšanas spiediens- 10-15 MPa);
  - pneimatiskā smidzināšana (sprauslas diametrs - 1,8-2,2 mm; saspiestā gaisa spiediens - 0,2-0,4 MPa).
  Krāsošanas iekārtu un instrumentu mazgāšanai tiek izmantoti atšķaidītāji: solvents (nefras A), ksilols vai kombinētie atšķaidītāji uz aromātisko ogļūdeņražu bāzes: R-5, RKČ u.c.
  Žāvēšana – dabiska.
  ALPOL markas krāsu klāj uz CINOLA pēc pēdējā nožūšanas. Klājot vairākas kārtas katru nākamo kārtu klāj pirms iepriekšējā ir nožuvusi līdz “atlobās”. Laiks līdz izstrādājuma transportēšanai sastāda 24 stundas.

  • Iepakojums un uzglabāšana
  ALPOL markas krāsa iepakota 10 kg metāla spaiņos, 0.3 kg metāla bundžās.
  Krāsas uzglabāšanas noteikumi – sausa vēsa vieta. Krāsas uzglabāšanas garantijas laiks hermētiski noslēgtā ražotāja traukā – viens gads no izgatavošanas dienas.

  • Sertifikācija
  ALPOL markas krāsas pielietošanas drošība ir apstiprināta ar sanitār-epidemioloģisko atzinumu 66.01.15.231.P.001194.06.02 no 27.06.2002., izsniegusi Sverdlovskas apgabala Valsts Apgabala centra sanitār-epidemioloģiskā uzraudzība.

  • Tehniskā drošība
  ALPOL markas krāsa pēc toksiskuma pieskaitāma pie IV bīstamības klases. Strādājot ar to nepieciešams ievērot attiecīgas nozares normas un prasības.
 • Virsmas sagatavošana
 • Kompozīcija ALPOLS tiek klāta uz CINOLA pārklājuma pēc tā nožūšanas, bet ne ātrāk kā pēc 2 stundām. Ja nepieciešams CINOLA pārklājums jāattīra no putekļiem un netīrumiem, un attaukota ar ūdeni izmantojot mazgāšanas līdzekļus (nav ieteicams lietot atšķaidītājus).
  Lietojot kompozīciju ALPOLS kā patstāvīgu pārklājumu nepieciešams: - attaukot metāla virsmu pēc GOST 9.402-80;
  - attīrīt virsmu no vecās krāsas paliekām, rūsas, plāva, radīt raupjumu un atputekļot.
  Mitruma klātbūtne attīrītajai virsmai nav pieļaujama.
  Laika intervāls pēc virsmas attīrīšanas līdz kompozīcijas pirmās kārtas klāšanai nedrīkst pārsniegt 24 stundas slēgtās telpās vai 6 stundas – svaigā gaisā.

  • Kompozīcijas klāšana

  Pirms lietošanas nepieciešams rūpīgi samaisīt kompozīciju līdz viendabīgai masai.
  Pareizi uzglabājot un lietojot kompozīciju ALPOLS nav nepieciešama šķaidītāju papildus izmantošana. Kompozīcijas noteiktā viskozitāte pēc viskozimetra VZ-246 ar sprauslu diametru 4 mm 20°C temperatūrā (GOST 8420-74) jāsastāda 16 - 30 c.
  Kompozīciju ALPOLS var klāt rūpniecības un āra apstākļos pie temperatūras no mīnus 15 līdz plus 40 °C un attiecīga mitruma līdz 90 %.
  Ja krāsošanas darbi tiek veikti pie neatbilstošas temperatūras, kompozīciju diennakti jānotur siltās telpās un lietot nelielās porcijās.
  Lai novērstu krāsojamās virsmas mitruma kondensāciju ir jāuztur metāla virsmas temperatūra ne mazāk kā par 3°C augstāk par rasas punktu.
  Kompozīcija ALPOLS tiek klāta ar pneimatiskās un bezgaisa smidzināšanas metodēm, otu un rullīti.

  • Krāsošanas tehnoloģiskie režīmi:
  Bezgaisa smidzināšana
  - smidzināšanas spiediens: 10-20 MPa
  - sprauslas diametrs: 0,33 – 0,53 mm (0,013 – 0,021 collas);
  Pneimatiskā smidzināšana
  - saspiestā gaisa spiediens: 0,3 - 0,4 MPa
  - sprauslas diametrs: 1,8-2,2 mm.
  Klājot kompozīciju ar otu un rullīti nav ieteicama vairākkārtēja pārbraukšana ar instrumentu pa vienu un to pašu vietuALPOL pārklājums dabiski žūstot. Pārklājuma 1 slāņa nožūšana līdz “atlobās”(viegli piespiežot pārklājumam pirkstu tas neatstāj pēdas un nelīp) pie gaisa temperatūras 20±2°C un mitruma (65±5) % sastāda ne vairāk par 30 minūtēm. Slēgtās un grūti pieejamās vietās žūšanas laiks pieaug apmēram 1,2 reizes.Aprīkojuma mazgāšanai var tikt izmantoti šķaidītāji solvents, ksilols, tips P-4, P-5, P-10, P-12, 646-650 marka.Tīrais kompozīcijas ALPOLS izlietojums uz 1 slāni sausa pārklājuma ar biezumu 10-20 mkm sastāda 70 - 140 g/m2.

  • Pārklājuma kvalitātes kontrole
  Pārklājuma biezuma un atgēzijas ārējā izskata kontrole tiek veikta pēc pilnīga pārklājuma nožūšanas - pārklājumam jābūt pietiekami cietam, lai izturētu biezuma mērītāja spiedienu.Ārējais izskats tiek novērtēts vizuāli. Pārklājuma biezumu kontrolē ar magnētiem biezuma mērītājiem.Adgēzija tiek noteikta ar restoto griezuma metodi pēc GOST 15140-78.Pārklājuma rajoni, kas bojāti kvalitātes kontroles laikā jāatjauno līdz nepieciešamajam biezumam.
Uzņēmuma kvalitātes sistēma sertificēta pēc ISO 9001:2000,sertifikācijas institūcija -AeroCert AG (Vācija)
Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers