Download
Download this file (cvesRU.pdf)cvesRU.pdf114 kB

Pretkorozijas ar cinku pildīta kompozīcija

(ТУ 2312-004-12288779-99)

Apraksts

Divu iepakojumu kompozīcija uz cinka pastas pamata un etilsilikāta saistošās ar masas attiecību 10:1,5 attiecīgi.

 

Norīkojums un pielietošanas sfēra

Tērauda izstrādājumu un celtņu aizsardzība, kuras tiek ekspluatētas visu atmosfēras tipu un izvietojumu kategoriju, visu makro klimatisko rajonu atmosfēras apstākļos pēc ГОСТ 15150-69. Pārklājums ir izturīgs pret jūras un saldūdeni, ūdens sāļu šķīdumiem (рН = 6,0-9,0), naftu un naftas produktiem, un var tikt pielietots aukstā un karstā saimnieciski dzeramās ūdens apgādes sistēmās un uz kuģiem (kuģu kravas telpas) graudu un citu beramo produktu ar mitrumu ne mazāk par 15% transportēšanai un glabāšanai.

 

Kompozīciju CVES izmanto kā:

§ patstāvīgu pārklājumu;

§ gruntējumu zem pārklāšanas materiāliem aizsardzības kompleksu sistēmās.

 

Rekomendē izmantot pārklājumu sistēmās ar kompozīcijām ALUMOTAN® (ТУ 2312-018-12288779-99), FERROTAN® (ТУ 2312-036-12288779-2003), ar emalju POLITON®-UR (ТУ 2312-029-12288779-2002), kā arī ar citām emaljām uz poliuretāna, epoksīda, vinila – epoksīda, hlora vinila un kopolimēra vinila - hlora pamatiem.

Pa viena slāņa pārklājumu tiek pieļauts veikt metināšanas darbu (bez metināšanas šuves kvalitātes pasliktināšanas).

 

Sertifikācija, izmēģinājumi

Apliecība par valsts reģistrāciju Nr. RU.66.01.31.013.Е.000451.12.11 no 09.12.2011.

Celtniecība: ГОСТ 9.401-91 (izm. Nr. 2), Rekomendācijas Р 1-2004 no Госстроя России (papildus pie СНиП 2.03.11-85), РДГМ-01-02 no tresta „Гидромонтаж”.

Transporta celtniecība: СТО-01393674-007-2011 AAS „ЦНИИС”, СТО 001-2006 no kompāniju „Трансстрой” grupas, СТО 483-2010 (frikciju pārklājumi).

Naftas gāzes nozare: lēmums МВК № 347 Р no 23.10.2000.

Enerģētika: РД 153-34.1-40.504-00, ОРГРЭС, РАО „ЕЭС России”.

Kuģniecība: ЯКУТ 25-069-2001

Slēdzieni no ЦНИИС, Meļņikova ЦНИИ ПСК, ИПТЭР, НИИПХ, ИЦ „Лакокраска”, ЦНИИ КМ „Прометей”, Severcova ИПЭЭ РАН (Krievijas Vjetnamas zinātniski pētnieciskais un tehnoloģiskais centrs, Ņačanga).

 

Tehniskie raksturojumi

Pārklājums

Krāsa un spīdums                                  pelēka; matēta

Cinka masas daļa sausā pārklājumā                    90 %

Viena sausā slāņa biezums                     40 - 50 mkm

Adhēzija                                               1 balle, ne vairāk

Izturība pie trieciena                              50 cm, ne mazāk

Elastība pie izliekšanās                           10 mm, ne vairāk

Termo izturība atklātajā gaisā

(ilglaicīga / īslaicīga)                              150 °С / 200 °С

 

Kompozīcija

Blīvums                                                            1,85 - 2,05 g/cm3

Viskozitāte                                            Tiksotropā

Negaistošo daļu masas daļa                   66,0 - 70,0 %

Dzīvotspēja pēc samaisīšanas                 8 st., ne mazāk

Nožūšanas laiks līdz 3 pakāpei

pēc ГОСТ 19007-73 pie temperatūras

(20±2) °С un gaisa relatīvā

mitruma (65±5)%                                 20 min., ne vairāk

Teorētiskais patēriņš uz viena slāņa

sausu pārklājumu ar biezumu 50 mkm     285 g/m2

 

Virsmas sagatavošana

§ attaukot metāla virsmu līdz pirmajai pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004;

§ veikt virsmas abrazīvu strūklas tīrīšanu līdz 2 pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004 (Sa 21/2 pēc ISО 8501-1:2007), piešķirot grumbuļainumu, virsmas rekomendējamais profils Rz = 30-50 mkm.

Optimāli ir pielietot abrazīvu, kurš nodrošina asā leņķa (grit) virsmas profilu; nav pieļaujams izmantot rokas un mehanizētus instrumentus;

§ notīrīt putekļus.

CVES pārklājuma sagatavošana pirms pārklāšanas emalju uzklāšanas jāveic sekojoši:

§ attaukot (nepieciešamības gadījumā) ar mazgāšanas līdzekļu ūdens šķīdumiem (šķīdumu рН jābūt robežās no 6 līdz 8), tiek pieļauta viegla attaukošana (bez pierīvējuma) ar lakbenzīnu;

§ atbrīvot no mitruma un putekļiem.

 

Lietošanas instrukcija

§ cinka pastu samaisīt līdz viendabīgam stāvoklim;

§ pievienot saistošu, pastāvīgi maisot;

§ pirms lietošanas rūpīgi samaisīt līdz viendabīgam stāvoklim.

 

Nepieciešamības gadījumā CVES kompozīciju atšķaidīt līdz darba viskozitātei:

- bezgaisa izsmidzināšanai no 20 līdz 50 sek.;

- gaisa izsmidzināšanai no 20 līdz 30 sek..

 

Kompozīciju uzklāt rūpnīcas un lauku apstākļos pie temperatūras no mīnus 15 °С līdz plus 40 °С un relatīvā gaisa mitruma no 30 % līdz 80 % (optimāli no 50 % līdz 80 %), uzklājot pazemināto temperatūru apstākļos ir iespējama nesatecētā „mitrā” slāņa biezuma samazināšana.

Katrs nākamais CVES kompozīcijas slānis jāuzklāj pēc iepriekšējā nožūšanas līdz „atlipšanas” (viegli uzspiežot ar pirkstu uz pārklājuma, nepaliek nospiedumi un nav lipīguma sajūtas).

 

CVES pārklājuma nogaides laiks pie temperatūras (20±2) °С un relatīvā gaisa mitruma (60±5) % līdz kompozīciju ALUMOTAN, FERROTAN un emaljas POLITON-UR pārklāšanas slāņu uzklāšanas sastāda ne mazāk par 6 stundām.

Pārklāšanas nogaides laiks līdz citu pārklāšanas materiālu uzklāšanas – ne mazāk par 24 stundām.

Pārklāšanas LKM uzklāšanu virs CVES pārklājuma rekomendē veikt divos etapos, lai novērstu beigu pārklājuma „uzpūšanās” efekta parādīšanu:

- lai samitrinātu, uzklāt pārklājuma LKM plānu slāni ar „vieglu apšļakstīšanu”;

- uzklāt pārklājuma LKM slāni līdz prasītam biezumam (ne agrāk par 2 stundām).

Pārklājuma nogaides laiks līdz ekspluatācijai agresīvā vidē – 7 diennaktis.

 

Bezgaisa izsmidzināšana

Rekomendējamais atšķaidītājs                            SOLV-ES (ТУ 2319–080–12288779–2009)

Atšķaidītāja daudzums                                       līdz 5 % pēc masas

Sprauslas diametrs                                            0,015'' - 0,021'' (0,38 - 0,53 mm)

Spiediens                                                         10 - 20 МПа (100 - 200 bar)

 

Gaisa izsmidzināšana

Rekomendējamais atšķaidītājs                            SOLV-ES (ТУ 2319–080–12288779–2009)

Atšķaidītāja daudzums                                       līdz 10 % pēc masas

Sprauslas diametrs                                            1,8 - 2,2 mm

Spiediens                                                         0,3 - 0,4 МПа (3 - 4 bar)

 

Ota / veltnis

Rekomendējamais atšķaidītājs                            SOLV-ES (ТУ 2319–080–12288779–2009)

Atšķaidītāja daudzums                                       līdz 5 % pēc masas

 

Aprīkojuma tīrīšana                                                           Marku Р4, SOLV-ES, 646 šķīdinātāji

Iepakojums un glabāšana

Kompozīcija tiek iepakota metāla spaiņos, burkās un plastikāta kannās. Komplekts ar masu 25 kg: pamats (cinka pasta) – spainis (20 l) pēc 21,69 kg, saistošais – kanna (5 l) pa 3,31 kg. Komplekts ar masu 1,5 kg: pamats (cinka pasta) – burka (1,0 l) pa 1,3 kg, saistošais – burka (0,27 l) pa 0,2 kg.

Kompozīcijas glabāšana un transportēšana – saskaņā ar ГОСТ 9980.5-2009 (pie apkārtējā gaisa temperatūras no mīnus 40 °С līdz plus 30 °С). Iepakojumu ar kompozīcijas komponentiem nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu un tiešo saules staru iedarbībai.

Kompozīcijas komponentu glabāšanas garantijas laiks hermētiski slēgtajā izgatavotāja iepakojumā – 6 mēneši kopš izgatavošanas datuma.

 

Drošības pasākumi

Strādājot ar kompozīciju, ir nepieciešams ievērot atbilstošas nozares normas un prasības, kā arī drošības pasākumus, kuri ir norādīti uz iepakojuma etiķetes.

Nepieciešams izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus (brilles, maskas, respiratorus), izvairīties no šķīdinātāju ieelpošanas pie iztvaikošanas un kompozīcijas nokļūšanas uz ādas, acu un elpošanas ceļu gļotādu; iekš telpām izmantot tikai pie pietiekošās ventilācijas.

Gruntējums attiecas pie ugunsbīstamiem materiāliem. CVES pārklājums ir ugunsdrošs, netoksisks, attiecas pie materiāliem, kuri neizplata liesmu pa virsmu.

  

Sniegtai informācijai ir vispārējs raksturs un tā neņem vērā konkrētā objekta specifiku. Materiāla pielietošanai citiem mērķiem, kuri nav atzīmēti šajā informācijā, vai citu faktoru iedarbībā, ir jābūt rakstiskam apstiprinājumam no SAS ZRH VMP. Ja tāda nav, ražotājs nav atbildīgs par nepareizu materiāla pielietošanu un pircējs zaudē tiesības par pretenziju iesniegšanu un prasību apmierināšanu, kuras ir saistības ar iegūtā pārklājuma kvalitāti.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers