Download
Download this file (cinotermRU.pdf)cinotermRU.pdf112 kB

Pretkorozijas ar cinku pildīta termo izturīga kompozīcija

(ТУ 2312-016-12288779-99)

 Apraksts

Pretkorozijas kompozīcija uz silīcija organiskās termo izturīgās lakas un augstās dispersijas cinka pulvera pamata. Viena iepakojuma kompozīcija.

Kompozīcija ir augstās dispersijas cinka pulvera suspensija modificētā silīcija organiskā sveķī ar pildījumu un palīgvielu piedevu. Viena iepakojuma.

Tiek ražota divu marku kompozīcija - CINOTERM® un CINOTERM®-2.

 Norīkojums un pielietošanas sfēra

Tērauda izstrādājumu un celtņu aizsardzība, kuras tiek ekspluatētas pie augstām temperatūrām visu atmosfēras tipu un izvietojumu kategoriju, visu makro klimatisko rajonu atmosfēras apstākļos pēc ГОСТ 15150-69.

Kompozīciju CINOTERM lieto pie temperatūras līdz plus 350 °С (īslaicīgi līdz plus 400 °С) kā gruntējumu kompleksās aizsardzības sistēmās ar kompozīciju ALUMOTERM® (ТУ 2312-020-12288779-2001), emaljas КО-811К vai citu termo izturīgu silīcija organisko emalju pārklāšanu, kā arī kā patstāvīgu pretkorozijas pārklājumu.

Kompozīciju CINOTERM-2 lieto kā patstāvīgu pārklājumu pie temperatūras līdz plus 400 0С (īslaicīgi līdz plus 450 0С).

 

Sertifikācija, izmēģinājumi

Apliecība par valsts reģistrāciju Nr. RU.66.01.40.015.Е.000053.10.10 no 11.10.2010., ГОСТ 9.401-91 (izmaiņas Nr. 2).

AAS "НК "Роснефть" reģistrs, slēdziens no Severcova ИПЭЭ РАН (Krievijas Vjetnamas zinātniski pētnieciskais un tehnoloģiskais centrs, Ņačanga; SPC, Soči; КИС, Severomorska).

 

Tehniskie raksturojumi

Pārklājums                                                           ЦИНОТЕРМ                       ЦИНОТЕРМ-2

Krāsa un ārējais izskats                                      gaiši pelēks; matēts

Viena slāņa biezums                              30 - 70 mkm                 30 - 50 mkm

Izturība pie trieciena                                          50 cm, ne mazāk

Adhēzija                                                           2 balles, ne vairāk

Kompozīcija

Blīvums                                                            2,5 - 2,6 g/cm3                   2,45 - 2,55 g/ cm3

Negaistošo daļu masas daļa                   78 - 81 %                     79 - 82 %

Teorētiskais patēriņš uz viena

slāņa pārklājumu                                              180 - 420 g/m2                   155 - 260 g/ m2

Viskozitāte                                                        tiksotropā

Nožūšanas laiks līdz 3 pakāpei pēc

ГОСТ 19007-73 pie temperatūras (20±2) °С                     30 min, ne vairāk

 

Virsmas sagatavošana

Virsmas sagatavošanas operācijas:

§ attaukot metāla virsmu līdz pirmajai pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004;

§ veikt abrazīvu strūklas tīrīšanu līdz pakāpei 2 pēc ГОСТ 9.402-2004 (Sa 21/2 pēc ISО 8501-1:2007), piešķirot grumbuļainumu, virsmas rekomendējamais profils Rz = 30-50 mkm. Optimāli ir pielietots abrazīvu, kurš nodrošina asā leņķa (grit) virsmas profilu; nav pieļaujams izmantot rokas un mehanizētus instrumentus.

Pārklājuma virsmu sagatavošana pirms nākamo pārklājuma slāņu vai pārklājuma emalju slāņu uzklāšanas virs pārklājuma CINOTERM (ja nepieciešams):

§ attaukot ar mazgāšanas līdzekļu ūdens šķīdumiem (šķīdumu pH no 6 līdz 8);

§ izžāvēt un atputekļot.

Lietošanas instrukcija

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt kompozīciju līdz viendabīgam stāvoklim.

Kompozīciju uzklāt rūpnīcas un lauku apstākļos pie temperatūras no mīnus 15 °С līdz plus 40 °С un relatīvā gaisa mitruma līdz 85 %.

Kompozīcija jāuzklāj 1 vai 2 slāņos; katru nākamo slāni pie apkārtējā gaisa temperatūras (20±2) °С jāuzklāj ne agrāk, kā pēc 30 minūtēm pēc iepriekšējā (pie temperatūras samazināšanas pārklājuma nogaides laiku rekomendē palielināt).

 

Pārklājuma CINOTERM minimālais nogaides laiks līdz kompozīcijas ALUMOTERM uzklāšanas sastāda 2 stundas, līdz citu pārklāšanas materiālu uzklāšanas - 24 stundas; maksimālais laiks – nav ierobežots.

Pārklājuma beigu formēšana notiek termo sacietināšanas rezultātā izstrādājumu ekspluatācijas procesā: CINOTERM pārklājuma – pie uzsildīšanas pie temperatūras 150 °С ne mazāk kā 3 stundu laikā, pārklājuma CINOTERM-2 – pie temperatūras 250 °С ne mazāk kā 45 minūšu laikā.

Pārklājuma nogaides laiks līdz ekspluatācijas sākuma – ne mazāk par 7 diennaktīm; pie ekspluatācijas agresīvajā vidē, ir nepieciešama iepriekšējā pārklājuma termo sacietināšana.

 

Bezgaisa izsmidzināšana

Rekomendējamais atšķaidītājs                            bez atšķaidīšanas

Sprauslas diametrs                                            0,013'' - 0,017'' (0,33 - 0,43 mm)

Spiediens                                                         10 МПа (100 bar)

 

Gaisa izsmidzināšana

Rekomendējamais atšķaidītājs                            ksilols, SOLV-UR (ТУ 2319-032-12288779-2002)

Atšķaidītāja daudzums                                       līdz 10 % pēc masas

Sprauslas diametrs                                            1,8 - 2,2 mm

Spiediens                                                         0,20 - 0,25 МПа (2,0 – 2,5 bar)

 

Ota / veltnis

Rekomendējamais šķīdinātājs                             bez atšķaidīšanas

 

Aprīkojuma tīrīšana                                                           ksilols, markas 646 šķīdinātājs

 

Iepakojums un glabāšana

Kompozīcija ir iepakota metāla spaiņos pa 25 kg, burkās pa 1,1 kg.

Kompozīcijas glabāšana un transportēšana – saskaņā ar ГОСТ 9980.5-2009 (pie apkārtējā gaisa temperatūras no mīnus 40 °С līdz plus 40 °С).

Iepakojumu ar kompozīciju nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu un tiešo saules staru iedarbībai.

Glabāšanas garantijas laiks hermētiski slēgtajā izgatavotāja iepakojumā – 6 mēneši kopš izgatavošanas datuma.

 Drošības pasākumi

Strādājot ar kompozīciju, ir nepieciešams ievērot atbilstošas nozares normas un prasības, kā arī drošības pasākumus, kuri ir norādīti uz iepakojuma etiķetes.

Nepieciešams izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus (brilles, maskas, respiratorus), izvairīties no šķīdinātāju ieelpošanas pie iztvaikošanas un kompozīcijas nokļūšanas uz ādas, acu un elpošanas ceļu gļotādu; iekš telpām izmantot tikai pie pietiekošās ventilācijas.

Kompozīcija attiecas pie ugunsbīstamiem materiāliem.

 

Sniegtai informācijai ir vispārējs raksturs un tā neņem vērā konkrētā objekta specifiku. Materiāla pielietošanai citiem mērķiem, kuri nav atzīmēti šajā informācijā, vai citu faktoru iedarbībā, ir jābūt rakstiskam apstiprinājumam no SAS ZRH VMP. Ja tāda nav, ražotājs nav atbildīgs par nepareizu materiāla pielietošanu un pircējs zaudē tiesības par pretenziju iesniegšanu un prasību apmierināšanu, kuras ir saistības ar iegūtā pārklājuma kvalitāti.

 

 

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers