Download
Download this file (cinolRU.pdf)cinolRU.pdf117 kB

CINOLS

  1. Īss apraksts
  2. CINOL markas krāsa — vieniepakojuma antikorozijas krāsa uz augsti dispersēta cinka pulvera un augsti molekulāra polimēra bāzes.

   Anoda pārklājums attiecībā uz tēraudu un nodrošina tā protektor (katodas) aizsardzību.


   • Nozīme un pielietošanas nozares

   CINOL markas krāsu izmanto:

   - kā patstāvīgu pārklājumu

   - kā grunti zem pārklājuma materiāliem kompleksajā pārklājumu sistēmā;

   - cinkotu metāla virsmu remontam.

   Tā domāta tērauda izstrādājumu un iekārtu pretkorozijas aizsardzībai, kas ekspluatējamas:

   - visu makroklimatisko rajonu atmosfēru nosacījumos, kategoriju un tipu izvietojums pēc GOST 15150-69;

   - saldūdenī un jūras ūdenī, ūdens sāļu šķaidījumā (pH=6,0-8,5);

   - dzeramā ūdens aukstajā saimniecības dzeramā ūdensapgādes praksē pēc saskaņošanas ar Valsts sanitārepidēmisko dienestu

   - etilspirtā un tā ūdens šķaidījumos pēc saskaņošanas ar Valsts sanitārepidēmisko dienestu;

   Pārklājums ir nenoturīgs benzīnā un virknē organisku šķaidītāju.


   • Tehniskais pamatraksturojums
3.1. Krāsa
Negaistošo vielu masas daļa, % 65-80
Blīvums, g/cm3 2,3-2,8
Nosacītā viskozitāte pēc viskozimetra VZ-246 ar sprauslas diametru 4 mm pie (20±0,5) °C, c 15-30
Žūšanas laiks līdz 3. pakāpei pie (20±2) °C, min, ne vairāk kā 30
Teorētiskais izlietojums uz vienslāņa sausa pārklājuma, g/m2 200-320

3.2. Pārklājums
Krāsa un ārējais izskats gaiši- pelēka (tonis nenormējas) gluda matēta
virsma bez papildus slēgumiem
Cinka masas daļa sausā pārklājumā, % 95 - 97
Viena sausā slāņa biezums, mkm 30-50
Adgēzija, atzīme, ne vairāk kā 1
Trieciena izturība, cm, ne mazāk kā 50
Izliekuma elasticitāte, mm, ne vairāk kā 5
Termoizturība svaigā gaisā oC, ne vairāk kā
- ilgstoša
- īslaicīga


150
200

   • Klāšanas tehnoloģija
   CINOL markas krāsu var klāt rūpnīcas un lauka apstākļos pie temperatūras no mīnus 15 līdz plus 40 °C un attiecīga mitruma līdz 90 %.

   Lietojot krāsu nepieciešams:

   - attaukot metāla virsmu;

   - attīrīt virsmu no rūsas, plāva, vecās krāsas pēdām, piedot nelielu raupjumu (ieteicama abrazīvstrūklas apstrāde līdz metāla attīrīšanas 2. pakāpei no oksīdiem pēc GOST 9.402-80 vai Sa 2,0 - Sa 2½ pēc ISO 8501-1:1988, vairākos gadījumos ir pieļaujama apstrāde ar mehāniskiem instrumentiem).

   Ir pieļaujama kompozīcijas klāšana uz virsmas ar vieglu rūsējumu. Rūsa, kas lobās ir jānotīra.

   Pirms lietošanas CINOL markas krāsu ir rūpīgi jāsamaisa līdz pilnīgi izzūd nosēdumi trauka dibenā.

   Klāšanas veidi: pneimatiskā un bezgaisa smidzināšana, ota, rullītis, iemērkšana.

   Krāsojamā aprīkojuma mazgāšanai izmanto atšķaidītājus: solventu (nefras A), ksilolu vai kombinētos atšķaidītājus uz aromātiskā ogļūdeņraža bāzes: Р-5, RKČ un citi.

   Žāvēšana – dabiska.

   Klājot vairākas kārtas katru nākamo kārtu klāj pirms iepriekšējā ir nožuvusi līdz “atlobās”. Laiks līdz pārklājuma materiālu klāšanai un līdz izstrādājumu transportēšanai sastāda ne mazāk kā 24 stundas, laiks līdz ekspluatācijai šķidrā vidē – 7 diennaktis.

   Sīkāka informācija par klāšanas tehniku minēta uzklāšanas Rekomendācijās un attiecīgajās tehnoloģiskajās instrukcijās.


   • Iepakojums un uzglabāšana
   CINOL markas krāsa iepakota 25 kg metāla spaiņos, 0.9 kg metāla bundžās.

   Krāsas uzglabāšanas garantijas laiks hermētiski noslēgtā ražotāja traukā – viens gads no izgatavošanas dienas.


   • Sertifikācija
   CINOL markas krāsas pielietošanas drošība ir apstiprināta ar higiēniskiem atzinumiem:

   - sanitār-epidemioloģiskais slēdziens 66.01.15.231.P.001192.06.02 no 27.06.2002., izsniegusi Sverdlovskas apgabala Valsts apgabala centra sanitār-epidemioloģiskā uzraudzība;

   - higiēniskais slēdziens 78.2.2.231.P.960.5.00 no 04.05.2000, izsniedzis Ziemeļ-Rietumu reģiona Valsts transporta (ūdens un gaisa) sanepiduzraudzības centrs.


   • Tehniskā drošība
   CINOL markas krāsa pēc toksiskuma pieskaitāma pie IV bīstamības klases. Strādājot ar to nepieciešams ievērot attiecīgas nozares normas un prasības.

  Pārklājums nav toksisks un var tikt pielietots darba un dzīvojamās telpās. CINOL pārklājums ir ugunsdrošs un ir pieskaitāms pie materiāliem, kas neizplata liesmas.
 • Virsmas sagatavošana
Virsmas sagatavošana sevī ietver:
- virsmas defektu novēršanu (asas malas, atskabargas, metināšanas, šļakatas un tml.);
- eļļas un taukvielu netīrumu novēršana pēc GOST 9.402-80;
- rūsas un plāva (oksīdu) tīrīšana ar abrazīvo strūklu līdz pakāpei 2 pēc GOST 9.402-80 vai Sa 2,0 - Sa 2½ pēc ISO 8501-1:1988.
Iespējama virsmas mehanizētā attīrīšana un attīrīšana ar rokām līdz 3 - 4 pēc GOST 9.402-80 (St 2 vai St 3 pēc 8501-1:1988). Pēc virsmas attīrīšanas ir nepieciešama atputekļošana.
Mitrums uz attīrītās virsmas nav pieļaujams.
Laika intervāls pēc virsmas attīrīšanas līdz pirmā slāņa klāšanai nedrīkst pārsniegt 24 stundas slēgtā telpā vai 6 stundas – ārā.

 • Kompozīcijas uzklāšana

Pirms uzklāšanas nepieciešams rūpīgi samaisīt kompozīciju līdz viendabīgai masai.
Kompozīcija, kas gatava lietošanai ir viendabīga blīvuma un krāsas suspensija.
Pareizi uzglabājot un lietojot CINOLS kompozīciju nav nepieciešams papildus izmantot atšķaidītājus. Nosacītā CINOLA kompozīcijas viskozitāte pēc viskozimetra ir VZ-246 ar sprauslu diametru 4 mm pie 20°C temperatūras (GOST 8420-74) jāsastāda 16 - 25 c.
Veicot krāsošanas darbus jāņem vērā, ka CINOLA kompozīcija:
- ir pieskaitāma pie ātri žūstošu lakkrāsu materiālu klases;
- nepieciešama periodiska apmaisīšana darba laikā, lai novērstu cinka pulvera nosēdumus.
CINOLA krāsas klāšanas noteikumi
- gaisa temperatūra no -15 līdz +40°C;
- attiecīgais gaisa mitrums līdz 90 %.
Ja krāsošanas darbi tiek veikti pie neatbilstošas temperatūras, kompozīciju nepieciešams diennakti noturēt siltās telpās un lietot pa mazām porcijām.
Lai novērstu krāsojamās virsmas mitruma kondensāciju ir nepieciešams uzturēt metāla virsmas temperatūru ne mazāk kā 3 °C augstāk par rasas punkta temperatūru.
CINOLA kompozīcija tiek klāta ar pneimatiskās un bezgaisa smidzināšanas metodi, otu un rullīti.

  • Tehnoloģiskies krāsošanas režīmi:
Bezgaisa smidzināšana
- smidzināšanas spiediens: 10-20 MPa;
- sprauslas diametrs: 0,33 - 0,53 mm (0,013 - 0,021 collas);Pneimatiskā smidzināšana
- saspiestā gaisa spiediens: 0,3 - 0,4 MPa;
- sprauslas diametrs: 1,8-2,2 mm.Asās malas, atskabargas, metināšanas šļakatas un citas grūti aizsniedzamās vietas pirms smidzināšanas ieteicams nokrāsot ar otu.Klājot kompozīciju ar otu un rullīti nerekomendē ar instrumentu vairākkārtīgi pārkrāsot vienu un to pašu vietu.CINOLA pārklājums dabīgi žūstot. Žūšanas laiks 1. pārklājuma slānim līdz “atlobās” (viegls pirksta piedūriens segumam nedrīkst atstāt nospiedumus un nerada lipīgu sajūtu) pie (20±2)°C un mitruma (65±5) % sastāda ne vairāk kā 30 minūtes. Slēgtajos dobumos un grūti aizsniedzamās vietās žūšanas laiks palielinās 1,2 reizes.CINOLA pārklājums ir remontējams. Pārklājuma defektus ir jānovērš, virsma jānotīra līdz metālspīdumam, jāttauko un jānokrāso.Kā pārklājuma materiāli var tikt izmantota kompozīcija ALPOLS (TU 2313-014-12288779-99) uz alumīnija pūdera un emaljas bāzes POLITONS-AK (TU 2313-028-12288779-2002) uz akrila bāzes, kā arī naftapolimērās, melamīna un epoksiefīrās emaljas.Pārklājums jāklāj ne ātrāk kā pēc 24 stundām pēc CINOLA kompozīcijas uzklāšanas. Izņēmums ir kompozīcija ALPOLS, kura klāšana iespējama pēc 2 stundām.Pārklājuma izturēšana līdz ekspluatācijai šķidrā vidē sastāda 7 diennaktis.Lai nodrošinātu augstu darba kvalitāti ir nepieciešams ievērot krāsu iekārtas tehniskās apkopes noteikumus: - veicot krāsošanu ar smidzināšanas metodi ieteicams pirms darbu veikšanas caur krāsas smidzinātāju izlaist atšķaidītāju;
- darba pārtraukumos krāsas smidzinātāja sprauslas ieteicams iemērkt atšķaidītājā;
- pēc darba beigām ar CINOLA krāsu viss aprīkojums jāizmazgā ar atšķaidītāju.Aprīkojuma mazgāšanai var tikt izmantots atšķaidītājs R-4, R-5, R-10, R-12, markas 646-650, vaitspirts.Tīrais CINOLA krāsas patēriņš 1 slānim sausa pārklājuma ar biezumu 30 - 50 mkm sastāda 200 – 320 g/m2.

 • Pārklājuma kvalitātes kontrole
Pārklājuma biezuma un atgēzijas ārējā izskata kontrole tiek veikta pēc pilnīga pārklājuma nožūšanas - pārklājumam jābūt pietiekami cietam, lai izturētu biezuma mērītāja spiedienu.Ārējais izskats tiek novērtēts vizuāli. Pārklājuma biezumu kontrolē ar magnētiem biezuma mērītājiem.Adgēzija tiek noteikta ar restoto griezuma metodi pēc GOST 15140-78.Pārklājuma rajoni, kas bojāti kvalitātes kontroles laikā jāatjauno līdz nepieciešamajam biezumam.Uzņēmuma kvalitātes sistēma sertificēta pēc ISO 9001:2000,sertifikācijas institūcija -AeroCert AG (Vācija)
Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers