Download
Download this file (isolep_primerRU.pdf)isolep_primerRU.pdf113 kB

Apraksts

Divu iepakojumu epoksīda gruntējums, kurš sastāv no pamata un amīna cietinātāja.

Pamats ir pigmentu, pildvielu un funkcionālo piedevu suspensija, epoksīda sveķi šķīdumā organisko šķīdinātāju maisījumā. Modificētais cinka fosfāts, kurš ietilpst gruntējuma sastāvā, ir efektīvs tērauda korozijas inhibitors.

Gruntējums tiek ražots gaiši pelēkā un sarkanbrūnā krāsā (tonis nenormējas).

 

Norīkojums un pielietošanas sfēra

Tērauda izstrādājumu un celtņu pretkorozijas aizsardzība, kuras tiek ekspluatētas visu atmosfēras tipu un izvietojumu kategoriju, makro klimatisko rajonu atmosfēras apstākļos pēc ГОСТ 15150-69.

Tiek rekomendēts lietošanai pārklājumu kompleksās sistēmās ar pārklāšanas emaljām no SAS ZRH VMP: ISOLEP-mio (ТУ 2312-050-12288779-2005), POLITON-UR (UV) (ТУ 2312-033-12288779-2002), POLITON-АК (ТУ 2313-028-12288779-2002) un POLITON-UR (ТУ 2312-029-12288779-2002), kā arī ar citām epoksīda, poliuretāna un akrila emaljām.

 

Sertifikācija, izmēģinājumi

Apliecība par valsts reģistrāciju Nr. RU.66.01.40.015.Е.000059.03.11 no 16.03.2011.

Standarts СТО-01393674-007-2011 no AAS „ЦНИИС”.

Akreditētās laboratorijas slēdziens ZPI LKU ar PMR „Виктория”.

Tehniskie raksturojumi

Pārklājums

Ārējais izskats un krāsa                                      Līdzens matēts pārklājums

gaiši pelēkā krāsā                     sarkanbrūnā krāsā

 

Viena slāņa biezums                                          80 - 100 mkm

Adhēzija                                                           1 balle, ne vairāk

Termo izturība                                                   150 °С

Izturība pie trieciena                                          50 см, ne vairāk

Elastība pie izliekšanās                           25 mm, ne vairāk                      32 mm, ne vairāk

Gruntējums

Blīvums                                                                        1,40 - 1,70 g/cm3

Negaistošo vielu masas daļa                              77,0 % - 83,0 %

Teorētiskais patēriņš uz viena slāņa pārklājumu    185 - 230 g/m2                   200 - 250 g/ m2

Dzīvotspēja pēc samaisīšanas

pie temperatūras (23±2) °С                               5 st., ne mazāk

Nožūšanas laiks līdz 3 pakāpei

pie temperatūras (23±2) °С pēc ГОСТ 19007-73   3 st., ne vairāk

Virsmas sagatavošana

§ attaukot metāla virsmu līdz pirmajai pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004;

§ veikt abrazīvu strūklas tīrīšanu līdz 2 pakāpei pēc ГОСТ 9.402-2004 (Sa 21/2 pēc ISO 8501-1:2007);

§ atputekļot.

 

Lietošanas instrukcija

§ pirms lietošanas samaisīt gruntējuma pamatu līdz viendabīgam stāvoklim;

§ pievienot gruntējuma pamatā cietinātāju (attiecības 100:6,5 pēc masas attiecīgi), pēc samaisīšanas gruntējums ir gatavs lietošanai

§ nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei tieši pirms uzklāšanas.

 

Gruntējumu uzklāt rūpnīcas un lauku apstākļos pie temperatūras no 0 °С līdz plus 40 °С un relatīvā gaisa mitruma ne vairāk par 85 %.

Gruntējuma temperatūrai pie uzklāšanas jābūt ne mazāk par 15 °С, lai nodrošinātu nepieciešamus tehnoloģiskus raksturojumus.

Uzklājot gruntējumu ar izsmidzināšanas metodi, „kūļa pārklāšanas” vietās ir iespējams pārklājuma „spīduma” efekts pie sausā slāņa biezuma virs 100 mkm.

Pārklājuma žāvēšana ir dabīga. Pārklājuma nožūšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras – pie tās palielināšanas, nožūšanas laiks samazinās.

 

Laika intervāli līdz gruntējuma pārklājuma ISOLEP-primer pārklāšanai ar emaljām ar viena sausā slāņa biezumu 80 mkm pie temperatūras (20±2) °С:

Pārklājums ar emaljām

Minimālais intervāls *

Maksimālais intervāls

ISOLEP-primer

2 stundas

6 mēnešī

ISOLEP-mio

2 stundas

6 mēnešī

POLITON-UR (UV)

2 stundas

8 mēnešī

POLITON-АК

1 stunda

1 mēnesis

POLITON-UR

2 stundas

8 mēnešī

* Pie gruntējuma ISOLEP-primer sausā slāņa biezuma virs 100 mkm minimālo laika intervālu līdz pārklāšanas ar emaljām jādubulto.

 

Pirms pārklāšanas emalju uzklāšanas no grunts pārklājuma jānotīra:

- netīrumus, eļļas un tauku piesārņojumus – ar mazgāšanas šķīdumu palīdzību, ar turpmāko saldūdeņu skalošanu zem spiediena;

- pārklājuma virsas slāņa bojāšanas produktus (ja nepieciešams) ar saldūdeņu palīdzību zem augstā spiediena vai veicot vieglu svipingu (vieglu abrazīvu tīrīšanu).

 

Pārklāšanas maksimālā intervāla pārsniegšanas gadījumā grunts pārklājumam nepieciešams piešķirt grumbuļainumu, veicot vieglu svipingu, lai nodrošinātu adhēziju turpmākiem pārklājuma emalju slāņiem.

ISOLEP-primer pārklājuma nogaides laiks līdz iepakošanai un nokraušanai pie temperatūras (20±2) °С – 24 stundas; pilnās sacietināšanas laiks – 7 diennaktis.

 

Bezgaisa izsmidzināšana

Rekomendējamais atšķaidītājs                SOLV-UR (ТУ 2319-032-12288779-2002), solvents

naftas, marku Р-4, Р-5, 646, 647 šķīdinātāji

Atšķaidītāja daudzums                           līdz 5 % pēc masas

Sprauslas diametrs                                0,015'' – 0,021'' (0,38 - 0,53 mm)

Spiediens                                             15 МПа (150 bar)

Gaisa izsmidzināšana

Rekomendējamais atšķaidītājs                SOLV-UR (ТУ 2319-032-12288779-2002), solvents

naftas, marku Р-4, Р-5, 646, 647 šķīdinātāji

Atšķaidītāja daudzums                           līdz 10 % pēc masas

Sprauslas diametrs                                1,8 - 2,2 mm

Spiediens                                             0,3 - 0,4 МПа (3 - 4 bar)

Ota / veltnis

Rekomendējamais atšķaidītājs                SOLV-UR (ТУ 2319-032-12288779-2002), solvents

naftas, marku Р-4, Р-5, 646, 647 šķīdinātāji

Atšķaidītāja daudzums                           līdz 10 % pēc masas

Aprīkojuma tīrīšana                                           SOLV-UR (ТУ 2319-032-12288779-2002), solvents

naftas, marku Р-4, Р-5, 646, 647 šķīdinātāji

 

Iepakojums un glabāšana

Gruntējums tiek piegādāts komplektos metāla burkās un spaiņos (komplekta masa spaiņos sastāda 13 kg, burkās – 1,5 kg).

Glabāšanas nosacījumi – saskaņā ar ГОСТ 9980.5-2009 (pie apkārtējā gaisa temperatūras no mīnus 40 °С līdz plus 40 °С).

Glabāšanas laikā iepakojumu nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu un tiešo saules staru iedarbībai.

Gruntējuma garantijas glabāšanas laiks hermētiski slēgtajā izgatavotāja iepakojumā – 12 mēneši kopš izgatavošanas datuma.

 

Drošības pasākumi

Strādājot ar gruntējumu, ir nepieciešams ievērot atbilstošas nozares normas un prasības, kā arī drošības pasākumus, kuri ir norādīti uz iepakojuma etiķetes.

Nepieciešams izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus (brilles, maskas, respiratorus), izvairīties no šķīdinātāju ieelpošanas pie iztvaikošanas un gruntējuma nokļūšanas uz ādas, acu un elpošanas ceļu gļotādu; iekš telpām izmantot tikai pie pietiekošās ventilācijas.

Gruntējums attiecas pie ugunsbīstamiem materiāliem.

 

Sniegtai informācijai ir vispārējs raksturs un tā neņem vērā konkrētā objekta specifiku. Materiāla pielietošanai citiem mērķiem, kuri nav atzīmēti šajā informācijā, vai citu faktoru iedarbībā, ir jābūt rakstiskam apstiprinājumam no SAS ZRH VMP. Ja tāda nav, ražotājs nav atbildīgs par nepareizu materiāla pielietošanu un pircējs zaudē tiesības par pretenziju iesniegšanu un prasību apmierināšanu, kuras ir saistības ar iegūtā pārklājuma kvalitāti.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers